Konto Koszyk Robo catcher
PROFESJONALNY SPRZĘT DO TENISA STOŁOWEGO
Rok założenia 1988
Konto, koszyk
Konto
Koszyk
Wyszukaj w serwisie:
Nasze marki

Technika tenisa stołowego
Akademia Tenisa Stołowego
Technika i trening
Kategorie produktów
Kontakt

 

KONTAKT:

 

sklep@modest.com.pl


+48 42 676 29 19

 

tel. kom: 500 247 233

 


GODZINY OTWARCIA:

 

poniedziałek - piątek

10:00 - 18:00

sobota - niedziela

nieczynne

 

 

ADRES:

 

Al. J.Piłsudskiego 138

92-230 Łódź

Stadion Widzewa, sektor C

 

*Bezpłatny parking
dla klientów sklepu.

 

 

DANE DO PRZELEWU:

 

Santander Bank Polska

74109027050000000131383855

Polub nas

Aktualności - s-FACEBOOK-large.jpg

Polityka prywatności

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora sklepu internetowego "www.modest.com.pl", zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MODEST sp. z o.o., wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadające numer NIP 725-001-28-35 oraz REGON 008068003, prowadzące działalność gospodarczą pod adresem: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź.

 

3. Sklep dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.


4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

 

5. Polityka Prywatności w obecnym kształcie obowiązuje od 25. maja 2018 r.§2

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

czyli jakie dane przetwarzamy


1. Dla potrzeb realizacji zamówienia przez Sklep, w tym rejestacji klienta w serwisie, zbierane są następujące dane osobowe Klienta:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- adres do wysyłki

- numer telefonu

- adres e-mail

 

2. Dla potrzeb wysyłki newslettera Sklep używa adresu email.

 

3. Ponadto podczas wizyty w sklepie www.modest.com.pl system administratora automatycznie pobiera następujące dane: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku sklepu www.modest.com.pl w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie. Dane zapisywane przez serwer administratora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

 

4. Użytkownik może przeglądać Sklep bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, nie może jednak korzystać z poprawnej wersji serwisu bez udostępnienia danych zbieranych automatycznie, wyszczególnionych w punkcie §2 pkt. 3 oraz bez włączenia w przeglądarce udostępniania plików cookies (więcej na ten temat w punkcie §8).

 


§3

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

czyli jak dane do nas trafiają


1. Dane w procesie składania zamówienia lub rejestracji przekazywane są bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie elektronicznych formularzy na stronie internetowej Sklepu oraz w ramach kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 

2. Adres email wykorzystywany do wysyłki newslettera przekazywany jest przez Użytkownika w formularzu zapisu do newslettera na stronie głównej lub podczas składania zamówienia.

 

2. Dane techniczne i do celów statystycznych zbierane automatyczne pobierane są automatycznie przez system informatyczny w czasie wizyty Użytkownika w Sklepie.


 

§4

CEL ZBIERANIA DANYCH

czyli po co nam Twoje dane


1. Dane przekazywane przez Użutkownika zbierane są w celu:


a) Realizacji zamówienia przez Sklep, w tym wysłania zamówionego Towaru do Klienta. W tym przypadku wykorzystywane są następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email.


b) Kontaktu z Klientem w sprawach dotyczących szczegółów realizacji zamówienia, wysyłki Towaru, płatności lub reklamacji. W tym przypadku wykorzystywane mogą być następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.


c) Przesyłania cyklicznych informacji handlowych w formie newslettera. W tym przypadku wykorzystywany jest jedynie adres email Użytkownika.

 


 §5

 UDOSTĘPNIANIE DANYCH

czyli komu przekazujemy Twoje dane


1. Dane przekazywane przez Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko oraz adres email, mogą być udostępnione firmie obsługującej transakcje płatnicze dla potrzeb dokonania przez Klienta płatności za zamówione Towary. W zależności od wyboru sposobu dostawy przez klienta dane mogę zostać przekazane jednej z wymienionych firm:

- DotPay S.A >> więcej informacji na stronie partnera

- PayPal Inc. >> więcej informacji na stronie partnera


2. Dane obejmujące: imię i nazwisko odbiorcy, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres email są udostępniane firmie realizującej przewozy kurierskie w celu dostarczenia Towaru do Klienta. W zależności od wyboru sposobu dostawy przez klienta dane mogę zostać przekazane jednej z wymienionych firm:

- Poczta Polska S.A >> więcej informacji na stronie partnera

- UPS  >> więcej informacji na stronie partnera

- DPD >> więcej informacji na stronie partnera


3. Wymienione w pkt. 1 i 2. podmioty nie będą wykorzystywać danych dla jakichkolwiek innych celów niż wymienione wyżej.


4. Dane zbierane przez Sklep mogą zostać udostępnione organom państwowym w przypadku podejrzenia złamania prawa, a ponadto – w razie kontroli – także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

 

5. Dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom, dochodzącym w imieniu Organizatora Sklepu należności z tytułu realizacji zamówienia.

 

6. Poza wypadkami opisanymi powyżej Organizator Sklepu nie udostępnia i nie przekazuje w jakikolwiek sposób zebranych danych innym podmiotom.

 

 

§6

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

czyli jak długo przechowujemy u siebie Twoje dane


1. Dane niezbędne do realizacji umowy będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji umowy i ewentualnej obsługi reklamacyjnej.


2. Dane zarejestrowanego Klienta będą przechowywane w systemie dopóki klient nie zamknie swojego konta. Dane te nie będą wykorzystywane do żadnych celów niż realizacja kolejnych zamówień złożonych przez klienta.

 

3. Dane Użytkownika używane do celów marketingowych są przechowywane i przetwarzane do czasu odwołania przez Użytkownika zgodny na otrzymywanie materiałów reklamowych (w tym newslettera).

 


§7

 DOSTĘP DO DANYCH

czyli co możesz zrobić ze swoimi danymi


1. Klientowi przysługuje prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. W celu wykonania powyższych uprawnień Klient może złożyć odpowiednią dyspozycję przesyłając wiadomość e-mail na adres: modest@modest.com.pl, bądź też w formie pisemnej na adres: P.P.H.U. MODEST sp. z o.o., Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź.

 

2. Klient może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanego zamówienia.

 


§8

 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

czyli jak chronimy Twoje dane


1. Dane osobowe Kupujących przechowywane są wyłącznie na serwerach Administratora danych. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie dla pracowników Administratora i tylko w zakresie w jakim konieczne jest to dla wykonywania obowiązków służbowych. Dostęp ten jest ograniczony także poprzez zabezpieczenie loginem i hasłem.

 

2. Strona internetowa Sklepu zabezbieczona jest certyfikatem SSL, który zapewnia poufność transmisji danych.

 


§9

PLIKI COOKIES

czyli wszystko o naszych ciasteczkach


Administrator sklepu www.modest.com.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu oraz do celów marketingowych. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie.


Definicje

 1. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu (teleon, tablet, komputer).
 2. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 3. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.
 4. Administrator – oznacza spółkę P.P.H.U. MODEST Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, posługującą się numerem NIP: 725-001-28-35, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 5. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu .
 6. Sklep – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działając w domenie www.modest.com.pl
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep do potrzeb Użytkowników. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają użycia plików cookies.

Cel wykorzystywania Cookies

Pliki cookies w Sklepie wykorzystywane są do następujących działań:

 1. Uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia trwania sesji użytkownika w Sklepie.
 2. Świadczenie usług reklamowych - dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów.
 3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 5. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

  - Google Tag Manager [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  - Hotjar [administrator cookies: Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie]
  Facebook [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 6. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: 
  Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 
  Facebook Ads [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu oraz uniemożliwi złożenie zamówienia w Sklepie.