Konto Koszyk Robo catcher
PROFESJONALNY SPRZĘT DO TENISA STOŁOWEGO
Rok założenia 1988
Konto, koszyk
Konto
Koszyk
Wyszukaj w serwisie:
Nasze marki

Technika tenisa stołowego
Akademia Tenisa Stołowego
Technika i trening
Kategorie produktów
Kontakt

 

KONTAKT:

 

sklep@modest.com.pl


+48 42 676 29 19

 

tel. kom: 500 247 233

 


GODZINY OTWARCIA:

 

poniedziałek - piątek

10:00 - 18:00

sobota - niedziela

nieczynne

 

 

ADRES:

 

Al. J.Piłsudskiego 138

92-230 Łódź

Stadion Widzewa, sektor C

 

*Bezpłatny parking
dla klientów sklepu.

 

 

DANE DO PRZELEWU:

 

Santander Bank Polska

74109027050000000131383855

Polub nas

Aktualności - s-FACEBOOK-large.jpg

Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin sklepu internetowego ”Modest” określa zasady składania i realizacji zamówień oraz dostawy zamówionych towarów. Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie www.modest.com.pl.

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy „Modest”, dostępny pod adresem www.modest.com.pl, którego właścicielem i Organizatorem jest P.P.H.U MODEST sp. z o.o.;

b) Organizatorze – należy przez to rozumieć firmę P.P.H.U MODEST sp. z o.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadające numer NIP 725-001-28-35 oraz REGON 008068003, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź.

c) Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

d) Administratorze – należy przez to rozumieć Organizatora odpowiedzialnego za techniczne funkcjonowanie Sklepu;

e) Towarze – należy przez to rozumieć przedmioty, oferowane w informacji handlowej przez Sklep, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

f) Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu, niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin korzystania ze Sklepu;

h) Informacji handlowej – należy przez to rozumieć wyraźnie wyodrębnione i oznaczone przez Administratora w sposób niebudzący wątpliwości informacje umieszczone na stronie Sklepu, odnośnie posiadanych do zbycia towarów z dokładnym ich oznaczeniem oraz ceną. Dostępność Towarów wskazanych w Informacji handlowej zmienia się w czasie i musi zostać potwierdzona przez Sklep. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (k.c.).

 

3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW, posiadanie konta poczty elektronicznej.

 

4. Stronami transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Organizator i Klient.

 

5. Wszystkie ceny przedstawione w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych Towarów.

 

6. Opisany w Informacji handlowej Towar jest pełnowartościowy. Do każdego zamówienia Organizator wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT.

 

7. Organizator ma prawo do usuwania i dodawania Towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

 

8. Kontakt ze Sklepem w sprawach dotyczących Towarów możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: sklep@modest.com.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 42 676 29 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00. Zamówienia realizowane są przez Sklep w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

II. SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia należy składać korzystając z procedury zamieszczonej na stronie Sklepu.

 

2. Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu jest możliwe po dokonaniu rejestracji i założeniu konta, bądź też bez rejestracji na podstawie danych przekazanych przez Klienta jednorazowo dla potrzeb danej transakcji.

 

3.Rejestracja polega na uzupełnieniu przez nabywcę elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych w celu założenia konta Klienta.

 

4. Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych związanych z loginem oraz hasłem do konta umożliwiającego korzystanie ze Sklepu. Zabrania się odstępowania swojego konta innym osobom oraz korzystania z kont innych Klientów.

 

5. Za kompletność, prawidłowość oraz zgodność z prawem wszelkich składanych oświadczeń odpowiedzialny jest wyłącznie składający je Klient albo osoba ubiegająca się o status Klienta. W przypadku zmiany danych Klienta jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.

 

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail informację o złożonym zamówieniu wraz z opisem dalszej procedury realizacji zamówienia. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o nich Sklep drogą mailową lub telefoniczną.

 

7. Zamówienia można składać również drogą elektroniczną bezpośrednio na adres mailowy Organizatora: sklep@modest.com.pl przez całą dobę lub telefonicznie pod nr tel.: 042 676 29 19, 500 247 233 lub faksem: 042 298 62 68 w godzinach pracy Sklepu.

 

8. Przy zamówieniu składanym poprzez e-mail lub telefonicznie Kupujący zobowiązany jest do podania nazw oraz ilości zamawianego Towaru, a także numeru telefonu, adresu mailowego oraz adresu wysyłki. Podanie swoich danych jest dobrowolne i oznacza zgodę Klienta na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu realizacji zamówienia.

 

9. Zamówienia mailowe i telefoniczne nie są traktowane priorytetowo i podlegają takiej samej procedurze realizacji jak zamówienia składane poprzez sklep internetowy „Modest”. Ponadto przyjęcie zamówienia telefonicznego nie oznacza, iż zamawiany towar jest dostępny w chwili składania zamówienia w magazynie Sklepu, chyba że Klient został poinformowany inaczej.

 

10. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie Towaru w magazynie Sklepu. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia jest dokonywane przez Sklep telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail i/lub wiadomości tekstowej sms, które są wysyłane do Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 

11. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji złożonego zamówienia oraz do wstrzymania wysyłki towaru, jeśli kontakt telefoniczny z Klientem nie jest możliwy, do czasu potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego.

 

12. Jeśli zachodzi podejrzenie, że Zamawiający jest osobą niepełnoletnią, a w zamówieniu została wybrana opca płatności za pobraniem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez osobę pełnoletnią.

 

13. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta i ustalenia nowych zasad realizacji zamówienia. Klient ma prawo zrezygnować dalszej realizacji zamówieni, jeśli zaproponowane warunki nie są zgodne z jego oczekiwaniami.

 

III. ZASADY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Czas realizacji zamówienia przez Sklep ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia przedstawiciel Sklepu skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia i ustalenia terminu dostawy.

 

2. Klient ma prawo zrezygnować z dalszej realizacji zamówienia, jeśli zaproponowany przez Sklep termin realizacji zamówienia nie spełnia jego oczekiwań. Rezygnacja oznacza wycofanie zamówienia z realizacji i nie wiążą się z nią żadne dodatkowe koszty. W przypadku rezygnacji z dalszej realizacji zamówienia, Klientowi zwracana jest płatność na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 5 dni.

 

3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w uzgodnionym z Klientem terminie z przyczyn niezależnych od Sklepu, przedstawiciel Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego toku postępowania. W przypadku rezygnacji z dalszej realizacji zamówienia, Klientowi zwracana jest płatność na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 7 dni.

 

4. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep należy doliczyć czas niezbędny na dostarczenie przesyłki kurierskiej.

 

5. Jeśli ustalony termin dostawy został przekroczony z winy Sklepu, kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówionego produktu.

 

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Płatność za zamówione Towary może nastąpić tradycyjnym przelewem na konto bankowe Organizatora, kartą  kredytową, przelewem transferowym lub e-przelewem za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, a także za pobraniem przy odbiorze.

 

2. W przypadku przelewu na konto bankowe Organizatora Klient otrzymuje dane dla potrzeb realizacji przelewu. Klient zobowiązany jest dokonać przelewu w terminie 5 dni roboczych o daty otrzymania telefonicznego potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Sklep. W razie braku możliwości dokonania płatności we wskazanym wyżej terminie Klient obowiązany jest skontaktować się z Organizatorem drogą telefoniczną lub mailową w celu ustalenia innego terminu dokonania płatności.

 

3. Płatność przelewem po otrzymaniu towaru jest możliwa w przypadku osoby prawnej, pod warunkiem złożenia pisemnego zamówienia przesłanego pocztą lub faksem.

 

4. W przypadku płatności online za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl Organizator przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu środków na koncie.

 

5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient dokonuje płatności przy odbiorze Towaru pracownikowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na podstawie listu przewozowego dołączonego do przesyłki.


 

V. KOSZTY WYSYŁKI  I ODBIÓR TOWARU

 

1. Sklep wysyła Towar korzystając z usług firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, które dostarczają Towar pod wskazany w zamówieniu adres.

 

2. Klient może także dokonać odbioru osobistego Towaru po uprzednim ustaleniu terminu odbioru z Organizatorem telefonicznie pod numerem +48 42 676 29 19.

 

3. Koszty wysyłki są określone na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Czas i koszty dostawy”. Koszty te zostaną doliczone do Towarów zamówionych przez Klienta. W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Klienta koszty wysyłki Towaru nie są doliczane do ceny Towaru.

 

4. Klient może zostać zwolniony z kosztów wysyłki, jeśli zamówienie spełnia warunki określone na podstronie Sklepu zatytułowanej „Czas i koszt dostawy”, w szczególności gdy wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny.

 

5. Istnieje możliwość przesłania Towaru poza granice Polski. W takim wypadku Organizator skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia kosztów dostawy, bowiem jest on każdorazowo ustalany indywidualnie, zależnie od wagi zamówienia i kraju dostawy.

 

6. Koszty dostawy nie mogą być wyższe niż zadeklarowane przez sprzedawcę. W wypadku niezgodności faktycznych kosztów dostawy z kosztami zadeklarowanymi przez sprzedawcę, kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego produktu.

 

7. W przypadku doręczenia za pośrednictwem kuriera, po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

8. Jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia szkody Klient proszony jest o spisanie protokołu szkody (wzór dokumentu udostępniany jest przez przewoźnika).

 

VI. REKLAMACJE 

 

1. Klient może dokonać reklamacji w formie pisemnej przesłanej na adres: MODEST Sp. z o.o., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź. Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę Kupującego
  • przedmiot reklamacji
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację
  • oryginał lub numer dokumentu zakupu
  • podpis Kupującego.

 

2. Podstawą do złożenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu Towaru (np. faktura VAT, paragon) lub podanie numeru dokumentu sprzedaży.

 

3. Towary reklamowane (za wyjątkiem stołów do tenisa stołowego) należy przesłać na adres korespondencyjny Sklepu: MODEST sp. z o.o., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź.

 

4. W przypadku reklamacji stołów, klient przed złożeniem reklamacji proszony jest o przygotowanie dokumentacji zdjęciowej uszkodzonych elementów, a następnie przesłanie zdjęć na adres mailowy Sklepu: sklep@modest.com.pl. Po otrzymaniu zdjęć pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszej procedury reklamacyjnej.

 

5. Reklamacje rozpatrywane i załatwiane są w terminie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywylnego, czyli nie później niż w terminie 14 dni od chwili pisemnego zgłoszenia reklamacji.

 

6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary.

 

7. W przypadku gdy naprawa lub wymiana towaru nie będą możliwe, a Kupujący nie zgodzi się na wymianę Towaru na inny, Sklep po odebraniu Towaru zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy. Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący).

 

8. Klient jest zobowiązany zgłosić wadę niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wykrycia nieprawidłowości. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

9. Reklamacja towaru, który będzie nosił ślady uszkodzeń mechanicznych lub prób naprawy towaru przez Klienta we własnym zakresie, nie będzie rozpatrywana.

 

10. W przypadku reklamacji stołów, klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji zaraz po rozpakowaniu przesyłki i przed montażem (chyba że dany stół w ofercie dostarczany jest już zmontowany). Reklamacja złożona po zmontowaniu elementów stołu w większości przypadków nie jest przez producentów uznawana, chyba że usterka widoczna jest dopiero po zmontowaniu stołu i nie wynika z błędów w montażu.

 

 

VII. GWARANCJA

 

1. Jeżeli Klient otrzymał od Sklepu dokument gwarancyjny, w wypadku gdy właściwość rzeczy sprzedanej nie odpowiada właściwości wskazanej w tym dokumencie, może on dochodzić od wystawcy dokumentu (gwaranta) uprawnień z tytułu gwarancji w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

 

2. Gwarancja jest realizowana wyłącznie u producenta danego Towaru (gwaranta) lub w jego punktach serwisowych, również za pośrednictwem Organizatora. Adresy punktów serwisowych dostępne są na zapytanie u Organizatora.

 

3. Gwarancja przestaje obowiązywać w momencie podjęcia próby naprawy towaru we własnym zakresie przez Klienta (w tym także w nie autoryzowanych punktach naprawy).

 

4. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa w pkt. VI niniejszego regulaminu.

 


 

VIII. WYMIANA TOWARU

 

1. Klient może dokonać wymiany Towaru na inny w terminie do 30 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że dany Towar znajduje się w magazynie Sklepu lub Organizator wyrazi zgodę na sprowadzenie danego Towaru na życzenie Klienta.

 

2. Towar można wymienić tylko jeśli nie był on używany, nie był kopiowany, ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany. 


3. Wymianie nie podlegają rakietki sklejane przed wysyłką (oferowane w dziale "RAKIETKI / WYCZYNOWE" i "RAKIETKI / WYBÓR MISTRZÓW") oraz rakietki montowane na życzenie klienta z pojedynczych elementów wybranych przez klienta. Rakietka sklejana przed wysyłką uznawana jest za "rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb" (art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

 

4. Podstawą do wymiany Towaru jest przedstawienie dowodu zakupu Towaru (lub numeru dokumentu) oraz prawidłowe wypełnienie "formularza wymiany/zwrotu towaru" (formularz można pobrać ze strony internetowej Sklepu).

 

5. Towary przeznaczone do wymiany należy przesłać wraz z dowodem zakupu i formularzem wymiany na adres korespondencyjny Sklepu: MODEST sp. z o.o., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź.

 

6. Koszty wysyłki Towaru do Sklepu ponosi Kupujący.

 

7. Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty ponownej wysyłki Towaru w wysokości 14 zł. Kwotę tę należy przelać na konto bankowe Sklepu. Numer konta dostępny jest na stronie internetowej w zakładce "Kontakt / dane bankowe".

 

 

IX. ZWROT TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie, przed upływem tego terminu.

 

2. Towar można zwrócić tylko jeśli nie był on używany, nie był kopiowany, ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany.

 

3. Zwrotowi nie podlegają rakietki sklejane przed wysyłką (oferowane w dziale "RAKIETKI / WYCZYNOWE" i "RAKIETKI / WYBÓR MISTRZÓW") oraz rakietki montowane na życzenie klienta z pojedynczych elementów wybranych przez klienta. Rakietka sklejana przed wysyłką uznawana jest za "rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb" (art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

 

4. Klientom, którzy zawierają umowę za pośrednictwem Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej.

 

5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

6. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni, strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń (Konsument – zamówionego towaru, Sklep – otrzymanej zapłaty). Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

7. Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób (np. przekazem pocztowym).

 

8. Konsument proszony jest o dokonanie zwrotu zakupionego Towaru na poniższy adres korespondencyjny Sklepu: MODEST sp. z o.o., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 138,
92-230 Łódź. Konsument proszony jest o powiadomienie Sklepu o fakcie nadania przesyłki. Powiadomienie prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@modest.com.pl.

 

9. Sklep nie przyjmuje zwrotów Towarów wysłanych na adres Sklepu za pobraniem.

 

10. Konsument odstępujący od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu.

 

X. POUFNOŚĆ DANYCH

 

1. Dane Klienta przekazane w trakcie złożenia zamówienia chronione są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

 

2. W razie wyrażenia stosownej zgody, dane osobowe Klienta przetwarzane są także w celach marketingowych. Podanie tych danych jest dobrowolne.

 

3. Klientowi Sklepu przysługuje prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

 

4. Administratorem danych osobowych jest firma P.P.H.U MODEST sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP 725-001-28-35 oraz REGON 008068003, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź.

 

5. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce polityka prywatności, która stanowi nieodłączną część niniejszego regulaminu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

c) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz.271)

d) Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

e) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.