Konto Koszyk Robo catcher
PROFESJONALNY SPRZĘT DO TENISA STOŁOWEGO
Rok założenia 1988
Konto, koszyk
Konto
Koszyk
Wyszukaj w serwisie:
Nasze marki

Technika tenisa stołowego
Akademia Tenisa Stołowego
Technika i trening
Kategorie produktów
Kontakt

 

KONTAKT:

 

sklep@modest.com.pl


+48 42 676 29 19

 

tel. kom: 500 247 233

 


GODZINY OTWARCIA:

 

poniedziałek - piątek

10:00 - 18:00

sobota - niedziela

nieczynne

 

 

ADRES:

 

Al. J.Piłsudskiego 138

92-230 Łódź

Stadion Widzewa, sektor C

 

*Bezpłatny parking
dla klientów sklepu.

 

 

DANE DO PRZELEWU:

 

Santander Bank Polska

74109027050000000131383855

Polub nas

Aktualności - s-FACEBOOK-large.jpg

Wymiana i zwroty

 

POBIERZ FORMULARZ WYMIANY LUB ZWROTU (pdf)


ZWROT TOWARU

(wyciąg z regulaminu)

 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 30 dni od dnia wydania Towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie, przed upływem tego terminu.

 

2. Towar można zwrócić tylko jeśli nie był on używany, nie był kopiowany, ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany.

 

3. Klientom, którzy zawierają umowę za pośrednictwem Sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej.

 

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

5. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni, strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń (Konsument – zamówionego towaru, Sklep – otrzymanej zapłaty). Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

5. Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób (np. przekazem pocztowym).

 

6. Konsument proszony jest o dokonanie zwrotu zakupionego Towaru wraz z danymi do przelewu na poniższy adres korespondencyjny Sklepu: MODEST sp. z o.o., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź. Konsument proszony jest o powiadomienie Sklepu o fakcie nadania przesyłki. Powiadomienie prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@modest.com.pl

 

7. Sklep nie przyjmuje zwrotów Towarów wysłanych na adres Sklepu za pobraniem.

 

8. Konsument odstępujący od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu.

 


WYMIANA TOWARU

(wyciąg z Regulaminu)

 

1. Klient może dokonać wymiany Towaru na inny w terminie do 30 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że dany Towar znajduje się w magazynie Sklepu lub Organizator wyrazi zgodę na sprowadzenie danego Towaru na życzenie Klienta.

 

2. Towar można wymienić tylko jeśli nie był on używany, nie został pozbawiony fabrycznego opakowania, nie był kopiowany, ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany.

 

3. Podstawą do wymiany Towaru jest przedstawienie dowodu zakupu Towaru (lub numeru dokumentu) oraz prawidłowe wypełnienie "formularza wymiany/zwrotu towaru" (formularz można pobrać ze strony internetowej Sklepu).

 

4. Towary przeznaczone do wymiany należy przesłać wraz z dowodem zakupu na adres korespondencyjny Sklepu: MODEST sp. z o.o., Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, po uprzednim telefonicznym lub mailowym skontaktowaniu się ze Sklepem.

 

5. Koszty wysyłki Towaru do Sklepu ponosi Kupujący.

 

 

POBIERZ FORMULARZ WYMIANY LUB ZWROTU (pdf)