Konto Koszyk Robo catcher
PROFESJONALNY SPRZĘT DO TENISA STOŁOWEGO
Rok założenia 1988
Konto, koszyk
Konto
Koszyk
Wyszukaj w serwisie:
Nasze marki

Technika tenisa stołowego
Akademia Tenisa Stołowego
Technika i trening
Kategorie produktów
Kontakt

 

KONTAKT:

 

sklep@modest.com.pl


+48 42 676 29 19

 

tel. kom: 500 247 233

 


GODZINY OTWARCIA:

 

poniedziałek - piątek

10:00 - 18:00

sobota - niedziela

nieczynne

 

 

ADRES:

 

Al. J.Piłsudskiego 138

92-230 Łódź

Stadion Widzewa, sektor C

 

*Bezpłatny parking
dla klientów sklepu.

 

 

DANE DO PRZELEWU:

 

Santander Bank Polska

74109027050000000131383855

Polub nas

Aktualności - s-FACEBOOK-large.jpg

Przepisy gry wg ITTF

Wybór z dokumentu Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF)

 


2. PRZEPISY GRY W TENISA STOŁOWEGO

 
2.1 STÓŁ
2.1.1 Górna płaszczyzna stołu, zwana powierzchnią gry, powinna być prostokątem o długości 2,74 m oraz szerokości 1,525 m i powinna być usytuowana w pozycji poziomej na wysokości 76 cm powyżej powierzchni podłogi.
2.1.2 Powierzchnia gry nie obejmuje bocznych ścianek płyty stołu.
2.1.3 Powierzchnia gry może być z jakiegokolwiek materiału i powinna dawać równomierne odbicie na wysokość około 23 cm, kiedy standardowa piłeczka zostanie opuszczona na nią z wysokości 30 cm .
2.1.4 Powierzchnia gry powinna być jednolicie pomalowana na ciemny kolor i być matowa, z białą boczną linią o szerokości 2 cm wzdłuż każdej bocznej i końcowej krawędzi stołu.
2.1.5 Powierzchnia gry powinna być przedzielona na dwa równe pola gry przez pionową siatkę równoległą do końcowych linii i ciągłą nad całym obszarem każdego pola gry.
2.1.6 Do gier podwójnych każde pole winno być podzielone na dwa półpola białą centralną linią o szerokości 3 mm, równoległą do bocznych linii; centralna linia powinna być uważana jako część prawego pola gry.


2.2 ZESTAW SIATKI
2.2.1 Zestaw siatki składa się z siatki, jej zawieszenia i nośnych słupków wraz z zaciskami, mocującymi je do stołu.
2.2.2 Siatka powinna być zawieszona na lince przymocowanej przy każdym końcu pionowego słupka na wysokości 15,25 cm, a boczna krawędź słupka jest w odległości 15,25 cm na zewnątrz od bocznej linii stołu.
2.2.3 Górna część siatki, na całej jej długości, powinna być 15,25 cm powyżej powierzchni gry.
2.2.4 Dół siatki, na całej jej długości, powinien być jak najbliżej powierzchni gry, a obydwa boki siatki powinny być blisko - jak jest tylko to możliwe - nośnych słupków.


2.3 PIŁECZKA

2.3.1 Piłeczka powinna być kulą o średnicy 40 mm.
2.3.2 Piłeczka powinna mieć masę 2,7 g.
2.3.3 Piłeczka powinna być zrobiona z celuloidu lub podobnego plastycznego materiału i powinna być biała lub pomarańczowa oraz matowa.


2.4 RAKIETKA

2.4.1 Rakietka może być dowolnej wielkości, kształtu i masy, ale deska powinna być płaska i sztywna.
2.4.2 Co najmniej 85 % grubości deski winno być z naturalnego drewna, a wiążąca warstwa wewnątrz deski może być wzmocniona włóknistym materiałem, takim jak włókno węglowe, włókno szklane lub sprasowany papier, ale nie może być grubsza niż 7,5 % całkowitej grubości deski lub 0,35 mm, w zależności która z tych wielkości jest mniejsza.
2.4.3 Strona deski, używana do uderzania piłki, powinna być pokryta zwykłą, czopkowaną okładziną z czopkami na zewnątrz, która ma całkowitą grubość, wliczając w to klej, nie większą niż 2 mm, lub ułożoną warstwowo okładziną (typu sandwich) z czopkami do wewnątrz, lub na zewnątrz, mającą całkowitą grubość, z klejem, nie większą niż 4 mm .
2.4.3.1 Zwykła okładzina z czopkami jest pojedynczą warstwą nie gąbczastej gumy, naturalnej lub syntetycznej, z czopkami równomiernie rozłożonymi na jej powierzchni z gęstością nie mniejszą niż 10 na centymetr kwadratowy i nie większą niż 50 na centymetr kwadratowy.
2.4.3.2 Okładzina typu "sandwich" jest pojedynczą warstwą gąbczastej gumy pokrytej pojedynczą warstwą zwykłej, czopkowanej gumy; grubość czopkowanej gumy nie może mieć więcej niż 2 mm .
2.4.4 Okładzina powinna rozciągać się na całej powierzchni deski, ale nie poza jej granice, za wyjątkiem jej części najbliższej uchwytu i obejmowanej palcami, która może pozostać niepokryta lub pokryta dowolnym materiałem.
2.4.5 Deska, warstwy wewnątrz deski i warstwa okładziny oraz klej na stronie, używanej do odbijania piłeczki, powinny być ciągłe i jednakowej grubości.
2.4.6 Powierzchnia okładziny, pokrywająca stronę deski, lub strona deski, pozbawiona okładziny, powinna być matowa oraz jasno czerwona na jednej stronie i czarna na drugiej.
2.4.7 Nieznaczne odchylenia od ciągłości powierzchni lub jednolitości barwy, spowodowane przypadkowym uszkodzeniem lub zużyciem, mogą być dopuszczone pod warunkiem, że znacząco nie zmieniają charakterystyki powierzchni.
2.4.8 Na początku meczu i każdorazowo przy zmianie rakietki w trakcie meczu zawodnik powinien pokazać swemu przeciwnikowi i sędziemu rakietkę, którą zamierza użyć i powinien pozwolić im na jej zbadanie.


2.5 DEFINICJE
2.5.1 Wymiana jest to okres, podczas którego piłeczka jest w grze.
2.5.2 Piłeczka jest w grze od momentu, w którym leży nieruchomo na dłoni wolnej ręki przed zamiarem wyrzucenia jej do podania, do czasu aż wymiana jest rozstrzygnięta jako z punktem lub bez punktu.
2.5.3 Wymiana jest „bez punktu”, kiedy jej rezultat nie został zaliczony do wyniku meczu.
2.5.4 Wymiana jest „z punktem” wtedy, kiedy jej rezultat został zaliczony do wyniku meczu.
2.5.5 Grająca ręka jest to ręka trzymająca rakietkę.
2.5.6 Wolna ręka jest to ręka nie trzymająca rakietki.
2.5.7 Zawodnik uderza piłeczkę jeśli dotyka jej w grze swoją rakietką, trzymaną w ręce, lub grającą ręką poniżej nadgarstka.
2.5.8 Zawodnik zatrzymuje długą piłeczkę jeśli on lub cokolwiek w co jest ubrany lub cokolwiek trzyma, dotknie piłeczkę kiedy ona leci w kierunku powierzchni gry i nie przeleci poza jego końcową linię stołu, nie dotykając jego pola gry po ostatnim uderzeniu przez jego przeciwnika.
2.5.9 Podającym jest zawodnik, który - zgodnie z ustaleniem - uderza piłeczkę w wymianie jako pierwszy.
2.5.10 Odbierającym jest zawodnik, który - zgodnie z ustaleniem - uderza piłeczkę w wymianie jako drugi.
2.5.11 Sędzia jest to osoba wyznaczona do prowadzenia meczu.
2.5.12 Sędzia pomocniczy jest to osoba wyznaczona do pomocy sędziemu przy podejmowaniu niektórych decyzji.
2.5.13 Zawodnik w czasie wymiany jest zobligowany mieć na sobie lub w dłoni to samo w co zawodnik był ubrany lub trzymał na początku wymiany, za wyjątkiem piłeczki.
2.5.14 Piłeczka powinna być uważana jako przelatująca nad lub wokół zestawu siatki, jeśli przelatuje gdziekolwiek indziej niż pomiędzy siatką i słupkiem siatki lub pomiędzy siatką i powierzchnią gry.
2.5.15 Końcowa linia powinna być traktowana jako nieskończone przedłużenie linii w obu kierunkach.


2.6 PRAWIDŁOWE PODANIE

2.6.1 Podanie winno zaczynać się od momentu, kiedy piłeczka spoczywa swobodnie na otwartej dłoni nieruchomej wolnej ręki serwującego.
2.6.2 Podający powinien następnie wyrzucić piłeczkę prawie pionowo do góry, bez nadawania rotacji, tak aby wzniosła się przynajmniej na wysokość 16 cm po opuszczeniu dłoni wolnej ręki, a następnie opadała bez dotykania czegokolwiek, zanim będzie uderzona.
2.6.3 W czasie gdy piłeczka opada podający powinien uderzyć ją tak, aby dotknęła najpierw jego pola gry, a następnie, po przelocie nad lub wokół zespołu siatki, dotknęła bezpośrednio pola gry odbierającego; w grze podwójnej piłeczka powinna dotknąć kolejno prawego półpola gry podającego i odbierającego.
2.6.4 Od rozpoczęcia serwisu do momentu kiedy piłeczka jest uderzona powinna ona być powyżej poziomu powierzchni gry i poza końcową linią stołu serwującego oraz nie powinna być ukryta przed odbierającym przez części ciała lub ubrania serwującego lub jego partnera deblowego.
2.6.5 Obowiązkiem zawodnika jest podawać tak, aby sędzia lub sędzia pomocniczy mogli widzieć, że on stosuje się do wymogów prawidłowego podania.
2.6.5.1 Jeśli nie ma sędziego pomocniczego i sędzia ma wątpliwości odnośnie prawidłowości podania może on, przy pierwszej okazji w meczu, ostrzec podającego bez przyznawania punktu.
2.6.5.2 Jeśli w meczu kolejne podanie wykonywane przez zawodnika lub jego deblowego partnera jest wątpliwe, co do jego prawidłowości, z tego samego lub innego powodu, odbierającemu przyznaje się punkt.
2.6.5.3 Ilekroć nastąpi wyraźne uchybienie w stosowaniu wymagań prawidłowego podania, żadne ostrzeżenie nie powinno być dawane i odbierającemu powinno się zaliczyć punkt.
2.6.6 Wyjątkowo sędzia może złagodzić wymagania odnośnie prawidłowego podania, gdy jest on przekonany, że spełnienie ich jest ograniczone przez fizyczną niesprawność.


2.7 PRAWIDŁOWY ODBIÓR
2.7.1 Piłeczka, która została podana lub odebrana w grze, powinna być uderzona tak, aby przeleciała nad lub obok zestawu siatki i dotknęła pola gry przeciwnika bezpośrednio, albo po dotknięciu zestawu siatki.


2.8 PORZĄDEK W GRZE

2.8.1 W grze pojedynczej podający najpierw powinien wykonać prawidłowe podanie, następnie odbierający powinien wykonać prawidłowy odbiór, a potem podający i odbierający, na przemian, powinni wykonywać prawidłowe odbicia.
2.8.2 W grze podwójnej podający najpierw powinien wykonać prawidłowe podanie, następnie odbierający powinien wykonać prawidłowy odbiór, partner podającego powinien wykonać prawidłowe odbicie, z kolei partner odbierającego powinien wykonać prawidłowe odbicie, a potem każdy zawodnik zgodnie z tą kolejnością powinien wykonywać prawidłowe odbicia.


2.9 WYMIANA BEZ PUNKTU (POWTÓRZENIE)

2.9.1 Wymiana powinna być bez punktu (powtórzenie):
2.9.1.1 jeśli piłeczka - podczas podania - przelatując nad lub obok zestawu siatki, dotknie jego, pod warunkiem, że podanie jest prawidłowe w inny sposób, lub długa piłeczka zostanie zatrzymana przez odbierającego lub jego partnera;
2.9.1.2 jeśli serwis wykonano, kiedy odbierający zawodnik lub para nie są jeszcze gotowi do gry, pod warunkiem, że ani odbierający ani jego partner nie usiłują odbić piłki;
2.9.1.3 jeśli błąd w wykonaniu prawidłowego podania lub odbioru oraz spełnienie innych reguł gry jest spowodowane zaburzeniem zewnętrznym, będącym poza kontrolą zawodnika;
2.9.1.4 jeśli gra jest przerwana przez sędziego lub sędziego pomocniczego.
2.9.2 Gra może być przerwana:
2.9.2.1 do korekty błędu w podawaniu i odbiorze lub ustawieniu;
2.9.2.2 do wprowadzenia przyśpieszonego systemu;
2.9.2.3 do ostrzeżenia lub ukarania zawodnika;
2.9.2.4 gdy warunki gry zostały zakłócone w stopniu, który mógłby wpłynąć na wynik wymiany.


2.10 WYMIANA Z ZALICZONYM PUNKTEM

2.10.1 Jeśli wymiana nie jest przerwana bez punktu, zawodnikowi winno zaliczyć się punkt:
2.10.1.1 jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowego podania;
2.10.1.2 jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowego odbioru;
2.10.1.3 jeśli, po tym jak zawodnik wykonał dobre podanie lub dobry odbiór, piłeczka dotknie czegokolwiek innego niż zespół siatki, zanim będzie uderzona przez przeciwnika;
2.10.1.4 jeśli piłeczka przeleci ponad jego linią końcową bez dotknięcia jego pola gry, po tym jak jest ona uderzona przez przeciwnika;
2.10.1.5 jeśli jego przeciwnik zatrzyma długą piłeczkę;
2.10.1.6 jeśli przeciwnik uderzy piłeczkę kolejno dwa razy;
2.10.1.7 jeśli jego przeciwnik uderzy piłeczkę stroną rakietki, której powierzchnia nie spełnia wymagań punktu 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5;
2.10.1.8 jeśli jego przeciwnik lub cokolwiek, w co jego przeciwnik jest ubrany lub trzyma, poruszy powierzchnię gry;
2.10.1.9 jeśli jego przeciwnik lub cokolwiek w co jego przeciwnik jest ubrany lub trzyma, dotknie zestawu siatki,
2.10.1.10 jeśli jego przeciwnika wolna ręka dotknie powierzchni gry;
2.10.1.11 jeśli w grze podwójnej przeciwnik uderzy piłeczkę poza właściwą kolejnością, ustaloną dla pierwszego podającego i odbierającego;
2.10.1.12 jak ustanowiono przy przyśpieszonym systemie (punkt 2.15.2).


2.11 SET
2.11.1 Set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów, oprócz stanu gdy obaj zawodnicy lub obie pary zdobędą po 10 punktów, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika lub parę, którzy w trakcie gry uzyskają prowadzenie 2 punktowe.


2.12 MECZ

2.12.1 Zwycięzcą meczu zostaje zawodnik lub para, którzy pierwsi wygrają niezbędną do zwycięstwa liczbę setów w pojedynku, składającym się z nieparzystej liczby setów.


2.13 PROCEDURA SERWOWANIA, ODBIORU I WYBORU STRONY STOŁU
2.13.1 Prawo do wyboru początkowego podania, odbioru lub strony stołu powinno być przyznane na drodze losowania, a zwycięzca może wybrać podanie lub pierwszy odbiór lub początek gry na odpowiedniej stronie stołu.
2.13.2 Kiedy pierwszy zawodnik lub para wybrała podanie lub odbiór albo początek gry na odpowiedniej stronie stołu, drugi zawodnik lub para powinni mieć pozostały wybór.
2.13.3 Po każdych 2 punktach, które zostały zaliczone, zawodnik lub para odbierająca powinna stać się podającym zawodnikiem lub parą i tak aż do końca seta chyba, że obaj zawodnicy lub pary mają uzyskane po 10 punktów, lub jeśli jest stosowany przyśpieszony system, wtedy kolejność zmiany podania jest ta sama, ale każdy zawodnik powinien na zmianę podawać lub odbierać tylko co 1 punkt.
2.13.4 W każdym secie meczu w grze podwójnej, para mająca prawo pierwszego podania, powinna wybrać kto z nich je wykonuje, a w pierwszym secie spotkania odbierająca para powinna zdecydować kto z nich będzie pierwszy odbierał; w kolejnych setach meczu pierwszy podający jest wybierany, a pierwszy odbierającym powinien być zawodnik, który podawał na niego w poprzedzającym secie.
2.13.5 W grze podwójnej, przy każdej zmianie podania, poprzedni odbierający staje się podającym, a partner poprzedniego podającego powinien stać się odbierającym.
2.13.6 Zawodnik lub para podająca jako pierwsza w secie powinna odbierać jako pierwsza w następnym secie, a w ostatnim secie gry podwójnej para mająca odbierać jako następna powinna zmienić swój porządek, kiedy pierwsza z par zdobędzie 5 punktów.
2.13.7 Zawodnik lub para zaczynająca grę w secie przy jednej stronie stołu powinna zaczynać grę przy drugiej stronie w następnym secie, a w ostatnim secie zawodnicy lub pary powinni zmienić strony stołu, kiedy pierwszy z zawodników lub pierwsza z par zdobędą 5 punktów.


2.14 NIEWŁAŚCIWY PORZĄDEK PODANIA I ODBIORU LUB BŁĄD USTAWIENIA PRZY STOLE

2.14.1 Jeśli zawodnik podaje lub odbiera w niewłaściwej kolejności gra powinna być przerwana przez sędziego, jak tylko błąd zostanie spostrzeżony i wznowiona z tymi zawodnikami podającymi i odbierającymi, którzy powinni być podającymi i odbierającymi przy wyniku, który został uzyskany zgodnie z porządkiem ustalonym na początku meczu, a w grach podwójnych zgodnie z porządkiem podawania, wybranym przez parę mającą prawo do podania jako pierwsza w secie, podczas którego błąd został spostrzeżony.
2.14.2 Jeśli zawodnicy nie zmienili stron stołu, kiedy powinni to zrobić, gra powinna być przerwana przez sędziego, jak tylko błąd zostanie spostrzeżony i wznowiona z zawodnikami przy tej stronie stołu, przy której powinni być zgodnie z wynikiem jaki został osiągnięty i kolejnością ustaloną na początku meczu.
2.14.3 W każdym przypadku wszystkie zdobyte punkty przed spostrzeżeniem błędu powinny być zaliczone.


2.15 PRZYŚPIESZONY SYSTEM GRY

2.15.1 Za wyjątkiem stanu gdzie obaj zawodnicy lub obie pary zdobyli co najmniej po 9 punktów, jeżeli set nie jest zakończony po 10 minutach gry lub wcześniej na żądanie obu zawodników lub par, powinien być wprowadzony przyśpieszony system,
2.15.1.1 Jeśli piłeczka jest w grze, kiedy limit czasu został przekroczony, gra powinna być przerwana przez sędziego i wznowiona z podaniem tego zawodnika, który podawał w tej wymianie, która została przerwana.
2.15.1.2 Jeśli piłeczka nie jest w grze, kiedy limit czasu został przekroczony, grę powinno się wznowić z podaniem tego zawodnika, który odbierał w bezpośrednio poprzedzającej wymianie tego seta.
2.15.2 Od tego czasu każdy zawodnik powinien podawać kolejno po 1 punkcie, aż do końca seta i jeśli odbierający zawodnik lub para wykona 13 prawidłowych odbić, odbierającemu zalicza się punkt.
2.15.3 Raz wprowadzony przyśpieszony system powinien być stosowany aż do końca meczu.

3 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW


3.1 ZAKRES PRZEPISÓW I REGULACJI

3.1.1 TYPY ZAWODÓW
3.1.1.1 Międzynarodowe zawody - z udziałem zawodników z więcej niż jednego Związku.
3.1.1.2 Międzynarodowy mecz - spotkanie pomiędzy zespołami reprezentującymi Związki.
3.1.1.3 Otwarty turniej - z dowolnymi zgłoszeniami zawodników ze wszystkich Związków.
3.1.1.4 Turniej z ograniczonym udziałem - z ograniczeniem zgłoszeń do określonych grup zawodników, innych niż grupy wiekowe.
3.1.1.5 Turniej z zaproszeniami - z ograniczeniem zgłoszeń do określonych zawodników, indywidualnie zapraszanych.
3.1.2 ZASTOSOWANIE
3.1.2.1 Oprócz tego, jak przyjęto w punkcie 3.1.2.2, przepisy (Rozdział 2) powinny odnosić się do światowych, kontynentalnych i olimpijskich zawodów, otwartych turniejów i - jeśli nie zostało uzgodnione inaczej przez uczestniczące Związki - do międzynarodowych meczów.
3.1.2.2 Zarząd ITTF ma moc uprawnienia organizatorów otwartych turniejów do wdrożenia różnych eksperymentalnych wariantów przepisów gry, określonych przez Komitet Wykonawczy ITTF.
3.1.2.3 Regulacje dla międzynarodowych mistrzostw odnoszą się do:
3.1.2.3.1 światowych i olimpijskich zawodów, jeśli nie zostały w inny sposób autoryzowane przez Zarząd ITTF i wcześniej poinformowano o tym uczestniczące Związki;
3.1.2.3.2 kontynentalnych zawodów, jeśli nie zostały w inny sposób autoryzowane przez odpowiednie kontynentalne federacje i wcześniej poinformowano o tym uczestniczące Związki;
3.1.2.3.3 otwartych międzynarodowych mistrzostw (punkt 3.7.1.2), jeśli w inny sposób nie autoryzowano przez Komitet Wykonawczy i nie uzgodniono z uczestnikami zgodnie z punktem 3.1.2.4.
3.1.2.3.4 otwartych turniejach, oprócz jak postanowiono w punkcie 3.1.2.4
3.1.2.4 Tam gdzie otwarte turnieje nie stosują się do tych regulacji, całkowicie lub w zakresie stosowanych odmian, powinno to być określone w formularzu zgłoszeniowym; przyjęcie i podporządkowanie się formularzowi zgłoszeniowemu powinno być uważane jako, akceptację warunków zawodów, zawierających takie odmiany.
3.1.2.5 Przepisy i regulacje są zalecane dla wszystkich innych międzynarodowych zawodów, ale pod warunkiem, że ustalenia ITTF są przestrzegane; międzynarodowe turnieje, z ograniczonym udziałem lub z zaproszeniami oraz uznane za międzynarodowe zawody, zorganizowane przez nie afiliowanych organizatorów, mogą być prowadzone na zasadach ustanowionych przez odpowiednie organizacyjne władze.
3.1.2.6 Przepisy i regulacje dla międzynarodowych zawodów powinny być uważane za przyjęte do stosowania, jeśli odchylenia od przepisów zostały uzgodnione w odpowiednim czasie, a zasady zawodów zostały wcześniej jasno przedstawione w opublikowanych regulaminach zawodów.
3.1.2.7 Szczegółowe wyjaśnienia i interpretacje regulaminów, obejmujące wykaz sprzętu, powinny być opublikowane w formie technicznej ulotki, autoryzowanej przez Zarząd ITTF i w Poradniku dla prowadzących mecz i sędziów turniejów.


3.2 WYPOSAŻENIE I WARUNKI GRY

3.2.1 ZATWIERDZONY I AUTORYZOWANY SPRZĘT DO GRY

3.2.1.1 Zatwierdzanie i autoryzacja sprzętu do gry powinna być prowadzona z ramienia Zarządu ITTF przez jej Komisję Sprzętową; zatwierdzenie lub autoryzacja może być odwołana przez Zarząd, w każdej chwili jeśli odkryje się, że kontynuacja jest nieopłacalna dla sportu.
3.2.1.2 Prospekt lub formularz zgłoszeniowy do otwartego turnieju powinien określać markę i kolor stołu, zespołu siatki i piłki, jakie będą użyte; wybór wyposażenia powinien być taki jaki jest ustalony przez Związek przy prowadzeniu zawodów na jego terytorium, wybrany spośród marek i typów, aktualnie zatwierdzonych przez ITTF.
3.2.1.3 Okładzina na stronie deski, używana do odbijania piłeczki, powinna być marki i typu aktualnie autoryzowanego przez ITTF i powinna być przymocowana do deski w taki sposób, aby znak firmowy i logo ITTF były wyraźnie widoczne w pobliżu krawędzi okładziny.
Wykazy całego zatwierdzonego i autoryzowanego sprzętu oraz materiałów są prowadzone przez Biuro ITTF, a szczegółowe wykazy są dostępne na stronie internetowej ITTF.
3.2.2 UBIÓR
3.2.2.1 Ubiór do gry powinien zasadniczo składać się z koszulki z krótkimi rękawami i spodenek lub spódniczki, skarpet i obuwia sportowego; inne części odzieży lub dres nie powinny być ubrane w podczas gry chyba, że sędzia główny udzieli na to zezwolenia.
3.2.2.2 Główny kolor koszulki, spódniczki lub spodenek, inny niż rękawy i kołnierz koszulki, powinien być wyraźnie różny od używanej piłki.
3.2.2.3 Ubiór może posiadać numery i napisy na tylnej części koszulki, służące do identyfikacji zawodnika, jego Związku oraz jego klubu w meczu klubowym oraz reklam, zgodnie z postanowieniami punktu 3.2.4.9; jeżeli tylna część koszulki zawiera nazwisko zawodnika to powinno ono być umieszczone tylko poniżej kołnierzyka.
3.2.2.4 Numery, wymagane przez organizatorów do identyfikacji zawodnika, powinny mieć pierwszeństwo nad reklamami na centralnej części tyłu koszulki; takie numery powinny więc być zawarte w obrębie panelu mającego obszar nie większy niż 600 cm2 .
3.2.2.5 Oznakowania lub przybrania na przedniej lub bocznej części odzieży sportowej oraz inne przedmioty, takie jak biżuteria, noszona przez zawodnika, nie powinny rzucać się w oczy lub jasno odbijać światła, aby nie oślepiać przeciwnika.
3.2.2.6 Na odzieży nie powinno się nosić rysunków i napisów, które mogłyby spowodować obrazę lub doprowadzić grę do przerwania.
3.2.2.7 Wszelkie kwestie legalności i przystosowania odzieży do gry powinny być rozstrzygnięte przez sędziego głównego.
3.2.2.8 Zawodnicy zespołu, biorącego udział w drużynowym meczu i zawodnicy z tego samego Związku, tworzący parę deblową, winni być ubrani jednolicie, za wyjątkiem skarpet i butów.
3.2.2.9 Przeciwni zawodnicy lub pary winni ubrać koszulki, które są wystarczająco różnych kolorów, aby umożliwić łatwe ich rozróżnienie przez kibiców.
3.2.2.10 W sytuacji gdy przeciwni zawodnicy lub drużyny mają podobne ubiory i nie mogą uzgodnić kto z nich powinien je zmienić, decyzja powinna być podjęta w drodze losowania.
3.2.2.11 Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Świata i na Olimpiadzie lub Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach winni ubierać koszulki oraz spodenki lub spódniczki, typów zatwierdzonych przez ich Związek.
3.2.3 WARUNKI DO GRY
3.2.3.1 Przestrzeń pola gry nie powinna być mniejsza niż 14 m długości, 7 m szerokości i 5 m wysokości.
3.2.3.2 Obszar pola gry powinien być otoczony płotkiem o wysokości około 75 cm, w całości z tego samego ciemnego koloru tła, oddzielającego pole gry od sąsiednich pól oraz od widzów.
3.2.3.3 W turnieju Mistrzostw Świata i na Olimpiadzie natężenie światła, mierzone na wysokości powierzchni gry, winno wynosić przynajmniej 1000 luksów i być równomierne nad całą powierzchnią gry oraz przynajmniej 500 luksów wszędzie na obszarze pola gry; w innych zawodach natężenie winno wynosić przynajmniej 600 luksów i być równomierne nad całą powierzchnią gry i przynajmniej 400 luksów wszędzie na obszarze pola.
3.2.3.4 Tam gdzie gra odbywa się na kilku stołach poziom natężenia oświetlenia winien być ten sam, a natężenie oświetlenia ogólnego w hali nie powinno być wyższe niż najmniejszy poziom w obszarze pola gry.
3.2.3.5 Źródło światła nie może być zawieszone niżej niż 5 m powyżej podłogi.
3.2.3.6 Tło winno być generalnie ciemne i nie powinno zawierać jasnych źródeł światła ani światła dziennego, przechodzącego przez nie zamknięte okna lub inne szczeliny.
3.2.3.7 Podłoga nie powinna być jasnego koloru, ani jasno odbijać światła lub być śliska, a jej powierzchnia nie może być z cegieł, betonu lub kamienia; w turnieju Mistrzostw Świata i na Olimpiadzie podłoga powinna być z drewna lub rolowanego syntetycznego materiału, marki i typu autoryzowanego przez ITTF.
3.2.4 REKLAMY
3.2.4.1 Wewnątrz obszaru gry reklamy powinny być umieszczane tylko na sprzęcie lub osprzęcie, który normalnie jest tam obecny i nie powinny tam być żadne dodatkowe reklamy.
3.2.4.2 Fluoroscencyjne i luminescencyjne kolory nie powinny być nigdzie użyte w obszarze gry.
3.2.4.3 Napisy lub symbole wewnątrz płotków nie powinny zawierać białych lub pomarańczowych kolorów, ani też więcej niż dwa kolory, a powinny się mieścić w całkowicie do wysokości 40 cm; jest zalecane, aby były one tego samego koloru jak płotki, lecz nieznacznie jaśniejsze lub ciemniejsze od nich.
3.2.4.4 Oznakowanie na podłodze oraz na końcach i bokach płyty stołu winno być w nieco jaśniejszym lub ciemniejszym odcieniu koloru tła lub czarne.
3.2.4.5 Na podłodze w polu gry może znajdować się do 4 reklam; po jednej z każdej końcowej i bocznej stronie stołu, każda z nich winna się mieścić na obszarze do 2,5 m2; reklamy nie powinny być bliżej niż 1m od bocznych płotków i nie dalej niż 2 m od płotków z końcowej strony stołu.
3.2.4.6 Na każdym boku oraz końcu płyty stołu może być umieszczone po 1 tymczasowej reklamie, wyraźnie oddzielonej od stałych reklam i każda z nich winna się mieścić całkowicie na długości do 60 cm; reklamy te nie powinny należeć do innego producenta sprzętu do tenisa stołowego .
3.2.4.7 Reklamy na siatkach powinny w nieznacznie ciemniejszym lub nieznacznie jaśniejszym odcieniu koloru tła, nie powinny być w obrębie 3 cm taśmy wzdłuż górnej krawędzi siatki i nie powinny przesłaniać widoczności przez oczka siatki.
3.2.4.8 Reklamy na sędziowskich stolikach lub innych meblach wewnątrz pola gry powinny się całkowicie zmieścić na czołowym obszarze do 750 cm2.
3.2.4.9 Reklamy na ubiorze zawodnika powinny być ograniczone do:
3.2.4.9.1 handlowego znaku wytwórcy, całkowicie mieszczącego się na obszarze do 24 cm2.
3.2.4.9.2 nie więcej niż 6, wyraźnie oddzielonych, reklam zajmujących wspólnie obszar do 600 cm2; na przedzie, z boku lub rękawie koszulki; z nie więcej niż 4 reklamami z przodu.
3.2.4.9.3 nie więcej niż 2 reklam, zajmujących całkowity obszar do 400 cm2, z tyłu koszulki
3.2.4.9.4 nie więcej niż dwóch reklam, zajmujących całkowity obszar do 80 cm2, na spodenkach lub spódniczce.
3.2.4.10 Reklamy na numerach zawodnika powinny zajmować całkowity obszar do 100 cm2.
3.2.4.11 Reklamy na ubraniu sędziego powinny zajmować całkowity obszar do 40 cm2.
3.2.4.12 Na ubiorze zawodnika lub numerach nie powinny być żadne reklamy produktów tytoniowych, napojów alkoholowych i szkodliwych środków farmaceutycznych.


3.3 OSOBY PROWADZĄCE ZAWODY

3.3.1 SĘDZIA GŁÓWNY
3.3.1.1 Na całość każdych zawodów powinien być wyznaczony sędzia główny, a jego tożsamość i umiejscowienie powinny być podane do wiadomości uczestnikom i zgodnie z potrzebami, kapitanom drużyn.
3.3.1.2 Sędzia główny jest odpowiedzialny za:
3.3.1.2.1 przeprowadzenie losowania;
3.3.1.2.2 rozplanowanie spotkań w czasie i na poszczególne stoły;
3.3.1.2.3 wyznaczenie osób prowadzących mecz;
3.3.1.2.4 przeprowadzenie przed turniejem przeszkolenia dla osób prowadzących mecze;
3.3.1.2.5 sprawdzenie uprawnień zawodników do startu;
3.3.1.2.6 decyzje czy gra może być przerwana ze względu na nagły wypadek;
3.3.1.2.7 decyzje czy zawodnicy mogą opuścić pole gry w trakcie meczu;
3.3.1.2.8 decyzje czy przepisowe okresy treningów mogą być rozszerzone;
3.3.1.2.9 decyzje czy zawodnicy mogą mieć ubrany dres w trakcie gry;
3.3.1.2.10 decyzje w kwestiach interpretacji przepisów i regulaminów, obejmujących przystosowanie odzieży i sprzętu do gry oraz warunków gry,
3.3.1.2.11 decyzje czy i gdzie zawodnicy mogą trenować podczas przerwy w grze, spowodowanej nagłym wypadkiem;
3.3.1.2.12 podejmowanie dyscyplinarnego działania w przypadku niewłaściwego zachowania i innych naruszeń regulaminów.
3.3.1.3 Tam gdzie, zgodnie z uzgodnieniami komitetu organizacyjnego, część obowiązków sędziego głównego przekazano na inne osoby, określony zakres odpowiedzialności i umiejscowienie każdej z tych osób powinny być podane do wiadomości uczestnikom i zgodnie z potrzebami, kapitanom drużyn.
3.3.1.4 Sędzia główny lub upoważniony zastępca, wyznaczony do sprawowania funkcji w czasie jego nieobecności, powinien być cały czas obecny na sali podczas gry.
3.3.1.5 Jeżeli sędzia główny jest przekonany o tym, że jest to słuszne, on może w każdej chwili wymienić osoby prowadzące mecz, ale on nie może zmienić decyzji, już podjętej przez wymienioną osobę prowadzącą mecz, w kwestii faktu z zakresu jej kompetencji.
3.3.1.6 Zawodnicy winni być pod nadzorem sędziego głównego od czasu przybycia na miejsce zawodów aż do czasu kiedy je opuszczą.
3.3.2 SĘDZIA, SĘDZIA POMOCNIICZY I SĘDZIA LICZĄCY UDERZENIA
3.3.2.1 Sędzia oraz sędzia pomocniczy powinni być wyznaczeni na każdy mecz.
3.3.2.2 Sędzia powinien siedzieć lub stać w linii siatki, a sędzia pomocniczy powinien siedzieć, zwrócony twarzą do niego, po drugiej stronie stołu.
3.3.2.3 Sędzia jest odpowiedzialny za:
3.3.2.3.1 sprawdzenie przystosowania wyposażenia i warunków gry oraz zgłoszenie wszelkich niedociągnięć do sędziego głównego;
3.3.2.3.2 losowe przyznanie piłki, jak postanowiono w punktach 3.4.2.1.1-2;
3.3.2.3.3 przeprowadzenie losowania dla wyboru podania, odbioru i połowy stołu;
3.3.2.3.4 decyzje czy wymagania przepisów podania mogą być złagodzone dla fizycznej niesprawności;
3.3.2.3.5 kontrolę porządku podania, odbioru i wyboru połowy stołu oraz korygowanie błędów w tym zakresie;
3.3.2.3.6 decyzje czy wymiana jest z punktem czy bez punktu;
3.3.2.3.7 ogłaszanie wyniku zgodnie z określoną procedurą;
3.3.2.3.8 wprowadzenie przyśpieszonego systemu gry w stosownym czasie;
3.3.2.3.9 utrzymanie ciągłości gry;
3.3.2.3.10 podejmowanie działań dla przerwania zbyt długiej porady oraz regulacji zachowania.
3.3.2.4 Sędzia pomocniczy powinien decydować czy piłeczka w czasie gry dotknęła krawędzi powierzchni gry, po bliższej jego stronie.
3.3.2.5 Zarówno sędzia jak i sędzia pomocniczy mają:
3.3.2.5.1 decydować czy postępowanie zawodników przy podaniu jest niezgodne z przepisami;
3.3.2.5.2 decydować czy, w przypadku dobrego podania, piłeczka dotyka zespołu siatki, kiedy przelatuje nad lub obok niego;
3.3.2.5.3 decydować czy zawodnik zatrzymuje długą piłeczkę;
3.3.2.5.4 decydować czy warunki gry są naruszone w zakresie, który ma wpływ na rezultat wymiany;
3.3.2.5.5 określać czas trwania okresu treningu, gry i przerw.
3.3.2.6 Zarówno sędzia pomocniczy, jak i oddzielny sędzia do tego powołany, może prowadzić liczenie uderzeń zawodnika lub pary odbierającej, kiedy jest stosowany przyśpieszony system.
3.3.2.7 Decyzje podjęte przez sędziego pomocniczego lub sędziego liczącego uderzenia, w zgodzie z postanowieniami punktu 3.3.2.5-6, nie mogą być inaczej zinterpretowane przez sędziego.
3.3.2.8 Zawodnicy winni być pod nadzorem sędziego od czasu przybycia do pola gry aż do czasu kiedy je opuszczą.
3.3.3 ODWOŁANIA
3.3.3.1 Brak zgodności co do oceny faktu, pomiędzy zawodnikami w indywidualnym spotkaniu lub pomiędzy kapitanami zespołów w drużynowym meczu, może wpłynąć na zmianę decyzji przez upoważnioną osobę prowadzącą mecz w kwestii faktu oraz przez sędziego głównego w kwestii interpretacji przepisów i regulaminów lub przez odpowiedni komitet odwoławczy organizatora w innych kwestiach turniejowych i prowadzenia meczu,
3.3.3.2 Żadne odwołanie do sędziego głównego nie może być złożone przeciw decyzji w kwestii zaistniałego faktu, podjętej przez upoważnioną osobę, prowadzącą mecz lub do komitetu odwoławczego organizatora w kwestii interpretacji przepisów i regulaminów ustalonej przez sędziego głównego.
3.3.3.3 Odwołanie może być złożone do sędziego głównego przeciw decyzji osób prowadzących mecz w kwestii interpretacji przepisów i regulaminów, a decyzja sędziego głównego powinna być ostateczna.
3.3.3.4 Odwołanie może być złożone do komitetu odwoławczego organizatora przeciw decyzji sędziego głównego w kwestii prowadzenia turnieju lub meczu, nie objętych przez przepisy i regulaminy, decyzje komitetu odwoławczego organizatora powinny być ostateczne.
3.3.3.5 W indywidualnej konkurencji odwołanie może być złożone tylko przez zawodnika, uczestniczącego w meczu, w którym ta kwestia się pojawiła; w konkurencji drużynowej odwołanie może być złożone tylko przez kapitana zespołu, uczestniczącego w meczu, w którym ta kwestia się pojawiła.
3.3.3.6 Zastrzeżenia, dotyczące interpretacji przepisów i regulaminów, wynikające z decyzji sędziego głównego lub w kwestii prowadzenia turnieju lub meczu, wynikające z decyzji komitetu organizacyjnego, mogą być przedłożone przez zawodnika lub kapitana drużyny, uprawnionego przez swój macierzysty Związek, do rozważenia przez Komitet ITTF d/s Przepisów.
3.3.3.7 Komitet d/s Przepisów ITTF powinien dać wykładnię przepisów jako poradnik dla przyszłych decyzji i ta wykładnia może być złożona jako przedmiot protestu przez Związek do Zarządu ITTF lub Zgromadzenia Ogólnego ITTF, ale nie powinna ona wpływać na ostateczność decyzji już podjętych przez upoważnionego sędziego głównego lub komitet organizacyjny.


3.4 PROWADZENIE MECZU
3.4.1 OGŁASZANIE WYNIKU
3.4.1.1 Sędzia powinien ogłosić wynik wkrótce po zakończonej wymianie lub najszybciej jak jest to tylko możliwe.
3.4.1.1.1 Przy ogłaszaniu wyniku, w trakcie meczu, sędzia powinien podać najpierw liczbę punktów uzyskanych przez zawodnika lub parę, która będzie podawać w następnej wymianie meczu, następnie liczbę punktów uzyskanych przez przeciwnika lub przeciwną parę.
3.4.1.1.2 Na początku gry i przed kolejną zmianą podającego sędzia powinien wskazać następnego podającego, a następnie może także podać wynik i nazwisko podającego.
3.4.3.1.3 Na zakończenie gry sędzia powinien podać nazwisko zwycięskiego zawodnika lub pary, a następnie podać liczbę punktów, uzyskanych przez zwycięskiego zawodnika lub parę, po której następuje liczba punktów, uzyskanych przez przegranego zawodnika lub parę.
3.4.1.2 Jako uzupełnienie do podawania wyniku sędzia może użyć ręcznych sygnałów do wskazania jego decyzji.
3.4.1.2.1 Kiedy punkt jest zaliczony może on podnieść rękę do poziomu ramienia w kierunku zawodnika lub pary, którzy zdobyli punkt.
3.4.1.2.2 Kiedy, z jakiejś przyczyny, wymiana jest przerywana bez punktu może on podnieść swoją rękę powyżej głowy, aby pokazać, że wymiana została zakończona.
3.4.1.3 Wynik oraz liczba kolejnych odbić przy przyśpieszonym systemie gry powinny być ogłaszane w języku angielskim lub innym języku, zrozumiałym przez obu zawodników lub obie pary oraz przez sędziego.
3.4.1.4 Wynik powinien być wyświetlany na mechanicznych lub elektrycznych tablicach wyników, tak aby był wyraźnie widoczny dla zawodników i dla widzów.
3.4.1.5 Kiedy zawodnik jest formalnie ostrzeżony za złe zachowanie, żółty znacznik winien być umieszczony na lub obok tablicy wyników, przy wyniku tego zawodnika.
3.4.2 SPRZĘT DO GRY
3.4.2.1 Zawodnicy nie powinni wybierać piłeczek w polu gry.
3.4.2.1.1 Gdzie tylko jest możliwe zawodnicy winni mieć możliwość wybrania jednej lub więcej piłeczek przed wejściem do pola gry, a mecz winien być rozgrywany jedną z tych piłeczek, wybranych losowo przez sędziego
3.4.2.1.2 Jeśli piłeczka nie została wybrana przed wejściem do pola gry, mecz winien być rozgrywany piłeczka losowo wybraną przez sędziego z pudełka piłeczek wyspecyfikowanych na te zawody.
3.4.2.1.3 Jeśli piłeczka została uszkodzona podczas meczu, powinna być wymieniona na inną z wybranych przed meczem, jeżeli takie są niedostępne, na inną losowo wybraną przez sędziego z pudełka piłeczek wyspecyfikowanych na te zawody.
3.4.2.2 Rakietka nie może być wymieniona podczas indywidualnego meczu, chyba że jest przypadkowo uszkodzona, tak bardzo, że nie może być używana; jeżeli tak się zdarzy uszkodzona rakietka winna być wymieniona natychmiast na inną, którą zawodnik przyniósł do pola gry lub którą podano mu do pola gry.
3.4.2.3 O ile sędzia nie zadecydował inaczej, zawodnicy powinni pozostawić swoje rakietki na stole podczas przerw w grze.
3.4.3 TRENING I ROZGRZEWKA
3.4.3.1 Zawodnicy są uprawnieni do rozgrzewki na meczowym stole w czasie do 2 minut, bezpośrednio przed rozpoczęciem meczu, ale nie podczas normalnych przerw; określony okres rozgrzewki może być rozszerzony tylko za zezwoleniem sędziego głównego.
3.4.3.2 Podczas przerwy w grze, spowodowanej nagłym wypadkiem, sędzia może pozwolić zawodnikom na rozgrzewkę na którymkolwiek stole, wliczając w to i meczowy stół.
3.4.4.3 Zawodnikom powinno się dać sposobność do sprawdzenia i do zapoznania się wzajemnie ze sprzętem, który obaj mają używać, ale nie powinno to automatycznie uprawniać ich do więcej niż kilka treningowych wymian, przed wznowieniem gry po wymianie uszkodzonej piłeczki lub rakietki.
3.4.4 PRZERWY W GRZE
3.4.4.1 Gra powinna być prowadzona w sposób ciągły przez cały mecz, z wyjątkiem sytuacji kiedy każdy zawodnik jest uprawniony do:
3.4.4.1.1 przerwy do 1 minuty pomiędzy kolejnymi setami;
3.4.4.1.2 krótkich przerw na wytarcie ręcznikiem po każdych 6 punktach, licząc od początku każdego seta oraz przy zmianie stron stołu w ostatnim secie meczu.
3.4.4.2 Zawodnik lub para może zażądać w trakcie meczu jednej przerwy w grze do 1 minuty w meczu;
3.4.4.2.1 W indywidualnej konkurencji zgłoszenie przerwy może być dokonane przez zawodnika, lub parę, lub wyznaczonego opiekuna; w drużynowej konkurencji zgłoszenie przerwy może być dokonane przez zawodnika, lub parę, lub kapitana;
3.4.4.2.2 Jeśli zawodnik lub para i uprawniony opiekun lub kapitan nie są zgodni czy czas ma być wzięty, ostateczna decyzja powinna być podjęta przez zawodnika lub parę w indywidualnej konkurencji lub przez kapitana w drużynowym meczu;
3.4.4.2.3 Zgłoszenie przerwy może być dokonane tylko wtedy kiedy jest przerwa w grze i powinno być wskazane przez wykonanie rękami znaku „T”;
3.4.4.2.4 Odbierając ważne zgłoszenie przerwy sędzia winien wstrzymać grę i podnieść białą kartkę, a następnie powinien umieścić kartkę na powierzchni gry zawodnika lub pary, zgłaszającej przerwę;
3.4.4.2.5 Biała kartka winna być usunięta i gra wznowiona skoro tylko zawodnik lub para zgłoszą gotowość do kontynuacji gry lub przed upływem 1 minuty, w zależności co jest krótsze;
3.4.4.2.6 Jeśli ważne zgłoszenie przerwy jest wykonane równocześnie przez lub w imieniu obu zawodników lub par, gra winna być wznowiona wtedy gdy obaj zawodnicy lub pary są gotowi do gry lub przed końcem 1 minuty, w zależności co jest krótsze, i żaden zawodnik lub para nie będą uprawnieni do następnej przerwy podczas indywidualnego meczu.
3.4.4.3 Sędzia główny może pozwolić na wstrzymanie gry, na najkrótszy możliwy okres, ale pod żadnym pozorem nie dłużej niż 10 minut, jeśli zawodnik jest chwilowo poszkodowany w wypadku, pod warunkiem, że w opinii sędziego głównego wstrzymanie gry nie wpłynie niekorzystne na przeciwnego zawodnika lub pary.
3.4.4.4 Przerwa w grze nie może być wprowadzona dla niezdolności, która była znana i można było jej oczekiwać od początku meczu, lub gdzie wynika to z normalnego stresu w grze; niezdolność taka jak skurcz lub wyczerpanie, spowodowane aktualną kondycją zawodnika lub przez sposób gry w jaki ją prowadził, nie może motywować takiej nagłej przerwy w grze, która może być wprowadzona tylko dla niezdolności, wynikającej z wypadku, takiego jak zranienia powstałe przez upadek.
3.4.4.5 Jeśli ktokolwiek w polu gry krwawi, gra winna być niezwłocznie przerwana i nie może być podjęta na nowo, aż ta osoba otrzyma medyczną pomoc i wszystkie ślady krwi zostaną usunięte z pola gry.
3.4.4.6 Zawodnicy powinni pozostawać w polu gry lub obok niego przez cały indywidualnego meczu, za wyjątkiem pozwolenia udzielonego przez sędziego głównego; podczas przerw pomiędzy setami zawodnicy winni pozostawać w obrębie 3 metrów od pola gry, będąc stale pod kontrolą sędziego.


3.5 DYSCYPLINA W GRZE

3.5.1 PORADY DLA ZAWODNIKÓW
3.5.1.1 W konkurencji drużynowej zawodnicy mogą otrzymywać poradę od kogokolwiek.
3.5.1.2 W indywidualnej konkurencji zawodnik lub para może otrzymywać porady tylko od jednej osoby, zgłoszonej uprzednio do sędziego, za wyjątkiem sytuacji, gdzie zawodnicy z pary deblowej są z różnych Związków, które to mogą wyznaczyć osoby do udzielania porad; jeśli jakaś nieuprawniona osoba daje porady sędzia powinien pokazać czerwoną kartkę i odesłać ją z dala od pola gry.
3.5.1.3 Zawodnicy mogą otrzymać porady tylko podczas przerw pomiędzy setami lub innej dozwolonej przerwie w grze, ale nie pomiędzy końcem rozgrzewki i rozpoczęciem meczu; jeśli inna uprawniona osoba daje porady w innym czasie sędzia powinien pokazać jej żółtą kartkę i ostrzec ją, że dalsze takie przewinienie skończy się odsunięciem od pola gry.
3.5.1.4 Po udzielonym ostrzeżeniu, jeśli w tym samym drużynowym meczu lub tym samym meczu w indywidualnej konkurencji, ktoś znów udzieli nieuprawnionej porady, sędzia powinien pokazać mu czerwoną kartkę i odesłać go z dala od pola gry, nawet gdy ta osoba nie była ostrzeżona.
3.5.1.5 W drużynowym meczu odsunięty doradca nie powinien mieć zezwolenia na powrót do momentu aż ten mecz się zakończy, za wyjątkiem kiedy jest potrzebny do gry, w indywidualnej konkurencji nie powinien on otrzymać pozwolenia na powrót, aż dany mecz się zakończy.
3.5.1.6 Jeśli osoba odsunięta odmówi odejścia od pola gry lub powróci przed końcem meczu, sędzia powinien przerwać mecz i zawiadomić sędziego głównego.
3.5.1.7 Te ustalenia powinny być zastosowane tylko do porad podczas gry i nie powinno się przeszkadzać zawodnikowi lub kapitanowi w składaniu regulaminowych odwołań, ani powstrzymywać ich od konsultacji z tłumaczem lub przedstawicielem Związku w celu wyjaśnienia regulaminowych decyzji.
3.5.2 ZŁE ZACHOWANIE
3.5.2.1 Zawodnicy i trenerzy powinni powstrzymywać się od zachowania, które może nieprzepisowo oddziaływać na przeciwnika, obrazić widzów lub skompromitować sport, takich jak: obelżywy język, rozmyślne rozbijanie piłeczki lub wybijanie piłeczki poza pole gry, kopanie w stół lub płotki i brak szacunku dla osób prowadzących mecz.
3.5.2.2 Jeśli którymkolwiek momencie zawodnik lub trener popełni poważne wykroczenie sędzia powinien przerwać grę i niezwłocznie ten fakt zgłosić sędziemu głównemu; przy mniej poważnych wykroczeniach sędzia może, przy pierwszej okazji, pokazać żółtą kartkę i ostrzec wykraczającego, że przy dalszych wykroczeniach podlega narażeniu na dalsze kary.
3.5.2.3 Oprócz tego, jak przyjęto w punktach 3.5.2.2 i 3.5.2.5, jeśli zawodnik, który został ostrzeżony, popełnia drugie wykroczenie w tym samym meczu indywidualnym lub drużynowym, sędzia powinien przyznać 1 punkt dla przeciwnika i przy dalszym – 2 punkty, równocześnie każdorazowo pokazując żółtą i czerwoną kartkę.
3.5.2.4 Jeśli zawodnik, przeciw któremu zostały przyznane 3 punkty w tym samym meczu indywidualnym lub drużynowym, dalej źle się zachowuje, sędzia powinien przerwać grę i zawiadomić sędziego głównego.
3.5.2.5 Jeżeli zawodnik zmieni swoją rakietkę podczas indywidualnego meczu, bez zgłoszenia tego, sędzia winien przerwać grę i zameldować o tym sędziemu głównemu.
3.5.2.6 Ostrzeżenia i kary otrzymane przez obu zawodników winny dotyczyć pary, ale nie wykraczającego zawodnika w następnym indywidualnym spotkaniu w drużynowym meczu; przed rozpoczęciem deblowego spotkania para winna być uważana jako mająca większe narażenie na ostrzeżenia i kary, otrzymanych przez obu zawodników w tym samym meczu drużynowym.
3.5.2.7 Oprócz tego jak przewidziano w punkcie 3.5.2.2, jeśli trener, który był ostrzeżony, popełnia dalsze wykroczenie w tym samym meczu indywidualnym lub drużynowym, sędzia winien pokazać mu czerwoną kartkę i odesłać go z dala od pola gry, aż do końca meczu drużynowego lub w konkurencji indywidualnej do końca spotkania.
3.5.2.8 Sędzia główny winien mieć uprawnienia zdyskwalifikowania zawodnika z meczu, z konkurencji lub z zawodów za poważne nieprzepisowe lub nieprzyzwoite zachowanie, niezależnie od tego czy było ono zgłoszone przez sędziego czy też nie, jeśli to robi powinien pokazać czerwoną kartkę.
3.5.2.9 Jeśli zawodnik został zdyskwalifikowany z 2 meczy drużynowej lub indywidualnej konkurencji on powinien automatycznie być zdyskwalifikowany z drużynowej konkurencji oraz indywidualnych zawodów.
3.5.2.10 Sędzia główny może zdyskwalifikować na pozostałą część zawodów każdego, kto dwa razy został odesłany od pola gry w czasie tych zawodów.
3.5.2.11 Przypadki poważnego złego zachowania winny być zgłaszane do Związku, z którego jest zawodnik, popełniający wykroczenie.
3.5.3 KLEJENIE
3.5.3.1 Okładziny mogą być przymocowane do powierzchni rakietki tylko za pomocą samoprzylepnych arkuszy lub klejów, które nie zawierają zabronionych rozpuszczalników; wykaz zabronionych rozpuszczalników jest dostępny w Sekretariacie ITTF.
3.5.3.2 Testy na zabronione rozpuszczalniki winny być wykonywane podczas Mistrzostw Świata, na Olimpiadzie oraz na głównych turniejach Pro-Tour, a zawodnik, w którego rakietce znaleziono obecność takiego rozpuszczalnika, jest narażony na dyskwalifikację z zawodów i powiadomienie o tym fakcie jego Związku.
3.5.3.3 Właściwie wentylowana powierzchnia winna być przewidziana na przyklejanie okładzin do rakietek i ciekłe kleje nie powinny być nigdzie używane w miejscu gry.


3.6 LOSOWANIE W SYSTEMIE BEZPOŚREDNIEJ ELIMINACJI (PUCHAROWYM)
3.6.1 WOLNE MIEJSCA W TABELI I ZAWODNICY Z KWALIFIKACJI
3.6.1.1 Liczba miejsc w tabeli w pierwszej rundzie właściwego systemu bezpośredniej eliminacji (pucharowego) powinna być potęgą liczby 2.
3.6.1.1.1 Jeśli jest mniej startujących niż miejsc w tabeli, pierwsza runda powinna zawierać odpowiednią ilość wolnych miejsc, które pozostały do wypełnienia wymaganej liczby miejsc w tabeli.
3.6.1.1.2 Jeśli jest więcej startujących niż miejsc w tabeli, zawody kwalifikacyjne powinny być tak przeprowadzone, aby łączna liczba zakwalifikowanych z eliminacji i liczba bezpośrednio zgłoszonych, uzupełniła wymaganą liczbę miejsc w tabeli.
3.6.1.2 Wolne miejsca w tabeli powinny być rozdzielone równomiernie, jak to jest możliwe, w trakcie pierwszej rundy, i rozmieszczane najpierw przeciwnie do naniesionych miejsc, w kolejności ich nanoszenia.
3.6.1.3 Zawodnicy, którzy wyszli z kwalifikacji, winni być umieszczani w tabeli równomiernie, jak tylko możliwe, odpowiednio do połówek, ćwiartek, ósemek lub szesnastek tabeli.
3.6.2 ROZSTAWIANIE WEDŁUG RANKINGU
3.6.2.1 Najwyżej sklasyfikowani zawodnicy, startujący w konkurencji, powinni być rozstawieni, tak aby nie mogli się spotkać przed rundami, kończącymi zawody.
3.6.2.2 Liczba startujących, która ma być rozstawiona, nie powinna przekroczyć ilości startujących w pierwszej rundzie właściwej konkurencji.
3.6.2.3 Startujący z 1. rankingiem powinien być umieszczony na szczycie pierwszej połówki tabeli, startujący z 2. rankingiem - na dole drugiej połówki, a wszyscy inni rozstawiani startujący winni być rozlosowani, w określone miejsca tabeli, jak niżej:
3.6.2.3.1 startujący z 3. i 4. rankingiem powinni być rozlosowani w dolne miejsce pierwszej połówki i górne miejsce drugiej połówki tabeli;
3.6.2.3.2 startujący z rankingiem 5-8. powinni być rozlosowani w dolne miejsca nieparzystych ćwiartek i górne miejsca parzystych ćwiartek tabeli;
3.6.2.3.3 startujący z rankingiem 9-16. powinni być rozlosowani w dolne miejsca nieparzystych ósemek i górne miejsca parzystych ósemek tabeli;
3.6.2.3.4 startujący z rankingiem 17-32. powinni być rozlosowani w dolne miejsca nieparzystych szesnastek i górne miejsca parzystych szesnastek tabeli.
3.6.2.4 W rozgrywkach drużynowych, w systemie bezpośredniej eliminacji, tylko najwyżej sklasyfikowany zespół ze Związku powinien być uprawniony do rozstawienia według rankingu.
3.6.2.5 Rozstawianie według rankingu powinno być zgodne z ostatnią listą rankingową, opublikowaną przez ITTF, za wyjątkiem:
3.6.2.5.1 gdzie wszyscy startujący, uprawnieni do rozstawienia, są ze związków, należących do tej samej Kontynentalnej Federacji; ostatnia lista, opublikowana przez tą Federację powinna otrzymać pierwszeństwo;
3.6.2.5.2 gdzie wszyscy startujący, uprawnieni do rozstawienia, są z tego samego Związku; ostatnia lista, opublikowana przez ten związek powinna otrzymać pierwszeństwo.
3.6.3 ROZSTAWIANIE WEDŁUG NOMINACJI ZWIĄZKU
3.6.3.1 Nominowani zawodnicy i pary z tego samego Związku powinni, jak daleko jest to możliwe, być oddzieleni, tak aby nie mogli się spotkać przed końcowymi rundami danej konkurencji.
3.6.3.2 Związki powinny uszeregować swoich nominowanych zawodników lub pary w malejącym porządku siły gry, zaczynając od zawodników, znajdujących się na liście rankingowej, używanej do rozstawiania, w kolejności z tej listy.
3.6.3.3 Startujący z rankingiem 1. lub 2. powinni być rozlosowani do różnych połówek, z 3. i 4. rankingiem - do ćwiartek innych niż te, zajęte przez pierwszych dwóch.
3.6.3.4 Startujący z rankingiem 5-8. powinni być rozlosowani równomiernie, jak jest to możliwe, do ósemek innych niż te, zajęte przez czterech pierwszych.
3.6.3.5 Startujący z rankingiem 9-16. powinni być rozlosowani równomiernie, jak jest to możliwe, do szesnastek innych niż te, zajęte przez wyżej sklasyfikowanych zawodników lub pary, aż wszyscy startujący zostaną umieszczeni.
3.6.3.6 Męskie i kobiece pary, składające się z zawodników z różnych Związków, powinny być uważane za pary tego związku, którego zawodnik sklasyfikowany jest wyżej na światowej liście rankingowej; jeśli żaden zawodnik nie jest na tej liście oraz na stosownej kontynentalnej liście, lub jeśli żaden zawodnik nie jest ujęty na światowej lub kontynentalnej liście rankingowej, para powinna być uważana jako członek tego Związku, którego drużyna jest sklasyfikowana wyżej w odpowiedniej drużynowej światowej liście rankingowej.
3.6.3.7 Pary mieszane zawierające zawodników z różnych związków powinny być uważane jako para ze Związku, do którego należy mężczyzna.
3.6.3.8 W zawodach kwalifikacyjnych, startujący z tego samego Związku, stosownie do ilości kwalifikacyjnych grup, winni być rozlosowani do oddzielnych grup, w taki sposób, aby startujący w kwalifikacjach byli, jak to jest daleko możliwe, oddzieleni zgodnie z ustaleniami punktów 3.6.3.3-5.
3.6.3.9 Związek może nominować zawodnika, będącego w jego jurysdykcji, do startu w indywidualnych konkurencjach, do których jest zakwalifikowany, ale zawodnik, który uprawniony do reprezentowania innego Związku, powinien mieć prawo do przyjęcia nominacji przez tamten Związek.
3.6.4 ZMIANY W TABELI TURNIEJOWEJ
3.6.4.1 Skompletowana tabela może być zmieniona tylko za zezwoleniem odpowiedzialnego Komitetu Organizacyjnego i - gdzie jest to wymagane - za zgodą przedstawicieli związków, bezpośrednio zainteresowanych.
3.6.4.2 Tabela może być zmieniona tylko dla poprawy błędów lub rzeczywistych nieporozumień w zapisie oraz przyjęcia nowych startujących, do korekty poważnej nierównowagi, jak przewidziano w punkcie 3.6.5 lub do ujęcia dodatkowych zawodników lub par, jak to przewidziano w punkcie 3.6.6.
3.6.4.3 Żadne zmiany, inne niż konieczne usunięcia, nie powinny być wykonane w tabeli danej konkurencji, po tym jak ona się rozpoczęła; zastosowanie tej regulacji w zawodach kwalifikacyjnych może być traktowane jako w oddzielnej konkurencji.
3.6.4.4. Zawodnik nie powinien być usunięty z tabeli bez jego zezwolenia chyba, że jest on zdyskwalifikowany, takie zezwolenie musi być dane, albo osobiście przez zawodnika, jeśli jest on obecny, a jeśli jest on nieobecny - przez upoważnionego przedstawiciela,.
3.6.4.5 Para podwójna nie powinna być zmieniona jeśli obaj zawodnicy są obecni i zdolni do gry, ale zranienie, choroba lub nieobecność jednego z zawodników mogą być przyjęte jako usprawiedliwienie do zmiany.
3.6.5 PRZELOSOWANIE TABELI TURNIEJOWEJ
3.6.5.1 Oprócz tego, jak przyjęto w punktach 3.6.4.2, 3.6.4.5 i 3.6.5.2, zawodnik nie może być przesunięty z jednego miejsca w tabeli do innego, jeśli z jakiegoś powodu tabela staje się poważnie niezrównoważona, konkurencja powinna, gdzie jest to możliwe, być uzupełniona przez przelosowanie.
3.6.5.2 Wyjątkowo tam, gdzie nierównowaga jest spowodowana nieobecnością kilku rozstawionych zawodników lub par w tej samej części tabeli, pozostawienie rozstawionych zawodników lub par może tylko mieć miejsce przez przenumerowanie, zgodnie rankingiem i przelosowanie w obszarze możliwym dla rozstawionych zawodników, biorąc pod uwagę jak daleko jest to wykonalne, zgodnie z zasadami rozstawiania według nominacji Związku.
3.6.6 DODATKOWI ZAWODNICY
3.6.6.1 Zawodnicy, nie ujęci w pierwotnej tabeli, mogą być dodani później według uznania uprawnionego komitetu organizacyjnego i za zgodą sędziego głównego.
3.6.6.2 Luki w tabeli na pozycjach dla rozstawianych zawodników powinny być najpierw wypełnione zgodnie z rankingiem, przez dolosowanie w te miejsca najmocniejszych nowych zawodników lub par, dalsi zawodnicy lub pary powinni być dolosowani w luki, odpowiednio do nieobecności lub dyskwalifikacji, a następnie do wolnych miejsc w tabeli, innych niż te ponownie rozlosowane dla zawodników i par.
3.6.6.3 Zawodnicy lub pary, którzy chcieliby być rozstawieni według rankingu, jeśli oni zostali ujęci w pierwotnej tabeli, muszą być dolosowani tylko w luki tabeli na pozycjach dla rozstawianych zawodników.


3.7 ORGANIZACJA ZAWODÓW

3.7.1 UPRAWNIENIA
3.7.1.1 Pod warunkiem, że Postanowienia ITTF są przestrzegane, dowolny Związek może organizować autoryzowane turnieje otwarte, ograniczone lub z zaproszeniami w obrębie swego terytorium lub może aranżować międzynarodowe mecze.
3.7.1.2 W sezonie Związek może wyznaczyć jeden otwarty turniej seniorów i juniorów, które organizuje jako jego otwarte międzynarodowe mistrzostwa seniorów lub juniorów; zawodnik może uczestniczyć w takich mistrzostwach tylko za pozwoleniem jego Związku, ale takie zezwolenie nie powinno być nadmiernie wstrzymywane.
3.7.1.3 Zawodnik nie może wziąć udziału w międzynarodowym turnieju z ograniczonym udziałem lub za zaproszeniami bez pozwolenia jego Związku chyba, że generalne pozwolenie zostało dane przez ITTF lub przez odpowiednią Kontynentalną Federację, tam gdzie wszyscy zawodnicy związani są z tym samym kontynentem,.
3.7.1.4 Zawodnik nie może brać udziału w międzynarodowych zawodach jeśli jest zawieszony przez jego Związek.
3.7.1.5 Żadna konkurencja nie może używać tytułu „światowa” bez pozwolenia ITTF, żadna tytułu „kontynentalna” bez pozwolenia odpowiedniej Kontynentalnej Federacji.
3.7.2 REPREZENTACJA
3.7.2.1 Reprezentanci wszystkich Związków, których zawodnicy biorą udział w konkurencjach otwartych, międzynarodowych mistrzostw, powinny być upoważnieni do uczestniczenia w losowaniu i powinni uzgadniać zmiany w turniejowej tabeli lub decyzje z odwołań, które mogą bezpośrednio dotyczyć ich zawodników.
3.7.2.2 Związek, będący gościem, powinien być uprawniony do wyznaczenia przynajmniej jednego reprezentanta do Komitetu Organizacyjnego międzynarodowego meczu, w którym on bierze udział.
3.7.3 ZGŁOSZENIA
3.7.3.1 Formularz zgłoszeniowy do otwartych międzynarodowych mistrzostw powinien być wysłany do wszystkich Związków nie później niż 2 miesiące kalendarzowe przed rozpoczęciem zawodów i nie później niż 1 miesiąc przed datą zamknięcia zgłoszeń.
3.7.3.2 Wszystkie zgłoszenia, przesłane przez Związki, do otwartych turniejów powinny być przyjęte przez organizatorów, ale organizatorzy powinni mieć możność do umieszczenia tych zgłoszeń do kwalifikacyjnych zawodów; przy decydowaniu o tym umieszczeniu organizatorzy powinni uwzględniać stosowne listy rankingowe ITTF i kontynentalne oraz kolejność rankingową, sporządzoną przez zgłaszający Związek.
3.7.4 KONKURENCJE
3.7.4.1 Otwarte międzynarodowe mistrzostwa powinny obejmować gry pojedyncze mężczyzn i kobiet, gry podwójne mężczyzn i kobiet oraz mogą zawierać gry mieszane, a także międzynarodowe konkurencje drużynowe dla zespołów reprezentujących Związki.
3.7.4.2 W światowych zawodach zawodnicy w konkurencjach młodzieżowca, juniora i kadeta muszą mieć odpowiednio poniżej 21 lat, poniżej 18 lat i poniżej 15 lat na 31 grudnia bezpośrednio przed rokiem w którym zawody będą rozgrywane; te wiekowe limity są zalecane do odpowiednich konkurencji w innych zawodach.
3.7.4.3 Jest zalecane, aby drużynowe mecze w otwartych międzynarodowych mistrzostwach były grane według jednego z systemów, określonych w punkcie 3.7.6; formularz zgłoszeniowy lub prospekt powinien informować, który system został wybrany.
3.7.4.4 Właściwe indywidualne konkurencje powinny być grane na bazie bezpośredniej eliminacji (puchar), ale konkurencje drużynowe i kwalifikacyjne rundy indywidualnych konkurencji mogą być grane albo na bazie systemu bezpośredniej eliminacji lub w grupach.
3.7.5 ROZGRYWKI W GRUPACH
3.7.5.1 W grupowych lub „round robin” zawodach wszyscy członkowie grupy powinni współzawodniczyć każdy z każdym i zdobywać 2 meczowe punkty za zwycięstwo, 1 za przegraną w rozegranych meczach i 0 za porażkę w nierozegranym lub niedokończonym meczu; kolejność w grupie powinna być wyznaczona głównie przez liczbę zdobytych punktów meczowych.
3.7.5.2 Jeśli dwóch lub więcej członków grupy ma zdobytą tą samą liczbę meczowych punktów, ich względne pozycje powinny być wyznaczone tylko na podstawie wyników meczów pomiędzy nimi, przez kolejne rozpatrywanie liczby meczowych punktów, stosunku zwycięstw do porażek najpierw w indywidualnych meczach (dla drużynowej konkurencji), następnie setów i punktów, jak daleko jest to konieczne do ustalenia kolejności.
3.7.5.3 Jeśli w którymś kroku tych kalkulacji pozycja jednego lub więcej członków grupy została wyznaczona, kiedy inne są jeszcze jednakowe, wyniki meczy, w których ci członkowie wzięli udział, powinny być wyłączone z dalszych kalkulacji niezbędnych do ustalenia kolejności, zgodnie z procedurą z punktów 3.7.5.1 i 3.7.5.2
3.7.5.4 Jeśli nie jest to możliwe zróżnicowanie pozycji za pomocą procedur określonych w punktach 3.7.5.1-3, względne pozycje powinny być wyznaczone za pomocą losowania.
3.7.5.5 Na etapie kwalifikacji mistrzostw świata, olimpiady oraz otwartych międzynarodowych mistrzostw zawodnicy winni być losowani do grup i przydzielani na pozycje w grupie zgodnie z malejącym światowym rankingiem, biorąc pod uwagę jak to jest możliwe rozdzielenie zawodników tego samego Związku.
3.7.5.6 Jeżeli nie przyjęto inaczej przez jury, jeśli 1 zawodnik zakwalifikowany jest do grupy to finałowy mecz w grupie winien być pomiędzy zawodnikami oznaczonymi jako 1 i 2, jeśli 2 są zakwalifikowani to końcowy mecz winien być pomiędzy zawodnikami oznaczonymi jako 2 i 3 i tak dalej.
3.7.6 SYSTEMY DRUŻYNOWEGO MECZU
3.7.6.1 Do 3 wygranych gier (5 gier pojedynczych)
3.7.6.1.1 Zespół powinien składać się z 3 zawodników.
3.7.6.1.2 Porządek gry winien być następujący: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X.
3.7.6.2 Do 3 wygranych gier (4 gry pojedyncze i 1 gra podwójna)
3.7.6.2.1 Zespół powinien składać się z 2, 3 lub 4 zawodników.
3.7.6.1.2 Porządek gry winien być następujący: A-X, B-Y, gra podwójna, A-Y, B-X.
3.7.6.3 Do 4 wygranych gier (6 gier pojedynczych i 1 gra podwójna)
3.7.6.3.1 Zespół powinien składać się z 3, 4 lub 5 zawodników.
3.7.6.3.2 Porządek gry winien być następujący: A-Y, B-X, C-Z, gra podwójna, A-X, C-Y, B-Z.
3.7.6.4 Do 5 wygranych gier (9 gier pojedynczych)
3.7.6.4.1 Zespół powinien składać się z 3 zawodników.
3.7.6.4.2 Układ gier winien być następujący: A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y.
3.7.7 PROCEDURA DRUŻYNOWEGO MECZU
3.7.7.1 Zawodnicy do drużyny winni być wybrani spośród wszystkich zgłoszonych do tej konkurencji.
3.7.7.2 Przed drużynowym meczem prawo do wyboru ustawienia A,B,C lub X,Y,Z winno być ustalone przez losowanie, a kapitanowie powinni zgłosić swoje zespoły do sędziego głównego lub jego reprezentanta, przypisując do każdego zawodnika w grach pojedynczych odpowiednią literę.
3.7.7.3 Par do gier podwójnych w meczu nie ma potrzeby zgłaszać aż do końca bezpośrednio poprzedzającej gry singlowej.
3.7.7.4 Zawodnik, który jest wywoływany do gry w kolejnym meczu, może zażądać do 5 minut przerwy pomiędzy tymi meczami.
3.7.7.5 Drużynowy mecz powinien zakończyć się w momencie kiedy jeden z zespołów wygrał większość z możliwych indywidualnych meczy.
3.7.8 WYNIKI
3.7.8.1 Jak najwcześniej po zakończeniu zawodów, ale nie później niż 7 dni od tego czasu, Związek-organizator powinien przesłać do Sekretariatu ITTF i do Sekretarza odpowiedniej Kontynentalnej Federacji szczegółowe wyniki, zawierające wyniki punktowe, z międzynarodowych meczy, ze wszystkich rund kontynentalnych i otwartych międzynarodowych mistrzostw oraz końcowych rund krajowych mistrzostw.
3.7.9 TELEWIZJA
3.7.9.1 Imprezy, inne niż w randze światowej, kontynentalnej lub olimpijskiej, mogą być transmitowane przez telewizję tylko za zezwoleniem Związku, na terenie którego jest robiona transmisja.
3.7.9.2 Udział w międzynarodowej imprezie daje Związkowi przyzwolenie na ustawianie przyjezdnych zawodników przy nakręceniu tej imprezy, w zawodach rangi światowej, kontynentalnej lub olimpijskiej takie przyzwolenie jest wykorzystywane do pokazywania gdziekolwiek na żywo lub jako nagranie telewizyjne podczas okresu imprezy i później w przeciągu jednego kalendarzowego miesiąca.


3.8 MIĘDZYNARODOWE UPRAWNIENIA DO GRY W REPREZENTACJI
3.8.1 Poniższe ustalenia powinny mieć zastosowanie w mistrzostwach kontynentalnych i świata, olimpiadzie oraz w konkurencji drużynowej otwartych międzynarodowych mistrzostw.
3.8.2 Zawodnik może reprezentować Związek tylko wtedy, jeśli jest narodowości kraju, w którym związek posiada jurysdykcję, za wyjątkiem takiego zawodnika, który na 31 sierpnia 1997 miał uprawnienia przez urodzenie lub zamieszkanie do reprezentowania Związku, który nie był zgodny z jego narodowością i może on zachować te uprawnienia.
3.8.2.1 Zawodnik, który w tym samym czasie ma obywatelstwo więcej niż jednego kraju, może wybrać jeden stosowny Związek, który on będzie reprezentował.
3.8.2.2 Tam gdzie zawodnicy więcej niż jednego Związku mają to samo obywatelstwo, każdy taki Związek może określić jego własne, dodatkowe wymagania dla uzyskiwania uprawnień.
3.8.3 Zawodnik nie powinien reprezentować różnych związków w ciągu okresu 3 lat.
3.8.4 Zawodnik powinien być uważany za reprezentującego Związek, jeśli on przyjął nominację reprezentowania jego, niezależnie od tego czy grał lub nie grał w reprezentacji; data reprezentowania powinna być datą nominacji lub datą rozegrania meczu, w zależności która jest późniejsza.
3.8.5 Zawodnik lub jego Związek, jeśli tak wymaga sędzia główny, powinien dostarczyć udokumentowane zeznanie jego uprawnień do gry w reprezentacji.
3.8.6 Związek może nominować do jego reprezentowania zawodnika, który jest uprawniony do tego i który jest stałym mieszkańcem terytorium kontrolowanego przez inny Związek, pod warunkiem, że on nie jest zawieszony lub wydalony przez tamten Związek.
3.8.7 Jakiekolwiek odwołania w kwestii uprawnienia powinny być skierowane do Rady Wykonawczej ITTF, którego decyzje powinny być ostateczne.